Kommuncoacherna Sverige AB lanserar ny hemsida inom kort. Vid frågor och för aktuell information - kontakta oss.


Professionellt stöd för dig och ditt team

Individuell coaching

Utveckling av personligt ledarskap med hjälp av professionella, internationellt certifierade coacher med erfarenhet från såväl offentlig sektor som privat näringsliv.
Läs mer om individuell coaching

Teamcoaching

Förnyad kraft och mätbara resultat på 6-12 månader med en forskningsbaserad metodik för att få grupper att utvecklas till starka, uthålliga och väl fungerande team.
Läs mer om teamcoaching


Äldreliv Nordost

Läs om ett framgångsrikt uppdrag