CHEFS- OCH GRUPPUTVECKLING

Certifierade coacher och konsulter med spetskompetenser
- i hela Sverige -

Tjänster

Kommuncoacherna Sverige AB stödjer kompetensutveckling och förändringsprocesser inom kommuner och övrig offentlig sektor i Sverige.
KC Group är en coach- och konsultförmedling för chefscoachinguppdrag och ledarutvecklingsprogram, som vänder sig till såväl privat som offentlig sektor. 

 
 

Professionellt matchningsarbete är en nyckelfaktor för en framgångsrik chefscoachingprocess.

 

“Jag har fått insikt i varför jag reagerar och vad som gör att jag reagerar på ett visst sätt i vissa situationer. Nu har jag verktyg för att bättre hantera det som triggar mig i stressade situationer.“

Enhetschef Migrationsverket, Norrköping

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Annika Röckner, VD
annika@kommuncoacherna.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kommuncoacherna.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer