Individuell coaching

En målstyrd process med ledarskapet i fokus

När du önskar arbeta med att utveckla ditt ledarskap, få hjälp att formulera strategier och precisera mål, reflektera, få struktur på tankar och idéer, finna nya perspektiv och få insikt kring beteenden och styrkor.

Vad är individuell chefscoaching?

I chefscoaching jobbar du tillsammans i ett ”partnerskap” med en professionell coach, i en strukturerad process, framåt och målorienterat, med ditt ledarskap och om det krävs med din totala levnadssituation i relation till arbetet.

Coaching bygger på en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar kraftfulla frågor med tydligt syfte, kombinerat med väl avvägd feedback.

Coachens roll

En professionell coach har utbildning och certifiering enligt International Coach Federation eller likvärdig auktoriserad organisation.

Under coachingprocessen får du en samarbetspartner som är stöttande, pådrivande, och effektiv. Du får kontinuerlig feedback och utmanas till reflektion, hjälp att finna nya perspektiv och konkreta handlingsvägar.

 • En professionell coach är en tränare som arbetar med förändring av tankesätt och beteenden.

 • En professionell coach är specialist på lärande och förändring utifrån individen

 • En professionell coach hjälper dig att precisera mål och att utarbeta konkreta handlingsplaner.

 • Coachens mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå dig i att finna egna valmöjligheter och lösningar.

Resultat

En coachningprocess kan t ex resultera i;

 • Ökad förmåga att leda och inspirera medarbetare i vardagen samt till ökad självmotivation

 • Ökad förmåga att kommunicera mål och strategier

 • Ökad medvetenhet om de egna styrkorna och hur du kan använda dem effektivt

 • Bättre hantering av olika stressfaktorer och stressande situationer

 • Bättre genomförande av presentationer, anföranden och möten

 • Ökad motivation och energi

 • En starkare och tydligare ledarroll

 • Förståelse för verktyg som kan användas för att själv coacha medarbetare

Är du intresserad av individuell chefscoaching? Fyll i formuläret nedan.

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Annika Röckner, VD
annika@kommuncoacherna.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kommuncoacherna.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer