Coaching effektivt för hållbarhet och hälsa

KC Group/Kommuncoachernas chefscoach och ledarskapsutvecklare Lena Sobel skriver här om hur coaching kan bidra till ett hållbart arbete. Lena har tillsammans med Søren Holm skrivit boken "Chefen som coach, coachande ledarskap i praktiken." (Liber, 2013, reviderad 2019). Boken utsågs till bäst ledarskapsbok 2014 av Unionens ledarskapstidning "Position".


Med ”hållbar” menas här att arbetet på såväl kort som lång sikt skapar hälsa och välmående i organisationen, att arbetet utförs effektivt och att arbetsresultaten är av god kvalitet.

Det har skrivits mycket om att hastigheten och kraven ökar idag. En tydlig trend är att varje chef får allt fler underställda. I många fall finns dessa inte i chefens närhet, utan på andra orter och till och med i andra länder. Chefens situation blir mer och mer komplex, vilket gör att förutsättningar att göra ett gott jobb som ledare blir sämre.


Situation

  • Ökade krav på snabba resultat.

  • Chefers ohälsa ökar – högre långtidsfrånvaro.

  • Cheferna är en viktig faktor i arbetsmiljön (SKTF:s SIFO-undersökning bland 1000 personer).

  • 80% av en organisations framgångar beror på följarna/medarbetarna.

  • Endast 14% av medarbetare är engagerade. 11 % är aktivt oengagerade och hela 75% är oengagerade (Gallup 2017).

En studie av Previa "Sjuk & Frisk" (2018) visar att långtidsfrånvaron ökar bland chefer. Studien är gjord på 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 företag över hela landet. För att vända på trenden behövs en hållbar arbetsplats. Kruxet är bara att det är cheferna som till stor del påverkar hur hållbar en arbetsplats är – de ska så att säga bota sig själva.


Chefer som inte mår bra gör inte ett lika bra jobb. Det behövs alltså stöd. Previa hade i sin artikel ett antal tips för att motverka ohälsa för chefer, däribland:

  • Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer, erfarenheter och söka stöd hos varandra - för att skapa ett organisatoriskt lärande.

  • Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja nya ledare.

  • Se över storleken på personalgrupperna.


Källa: Previa.se (https://www.previa.se/press/nyheter/kraftig-okning-av-chefers-ohalsa/)


En hållbar arbetsmiljö består av många faktorer, men en av de viktigaste tycks vara cheferna och ledarskapet. Autentiska, mogna, trygga chefer skapar en bättre arbetsmiljö än stressade, jagade och pressade.


Alla organisationer vill skapa goda resultat – och helst snabbt. Författaren och konsulten Christian Monö presenterar studier som visar att 80 % av ett företags framgångar beror på följarna. Medarbetarna är beroende av ledarna, hur de leder, vilken kultur och vilken trygghet de skapar samt vilket utrymme de skapar för att hitta den egna, inre motivationen. Den inre motivationen ökar om varje individ känner mening, att hen får utvecklas och bli bättre och bättre, har tillräcklig självständighet och har goda relationer.


Det verkar inte riktigt vara så om man får tro Gallupundersökningen från 2017 ”State of the Global Wokplace”. Den visar att endast 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade i sitt arbete. Medarbetarna driver utvecklingen och tar verksamheten framåt. 75% är oengagerade och 11 % aktivt oengagerade.


För mig som professionell chefscoach och ledarskapsutvecklare innebär detta en enorm potential! Vad skulle kunna bli möjligt om bara en bråkdel av de oengagerade blev engagerade!? Engagerade människor är mer självgående, och det innebär mindre operationellt, kortsiktigt och mer långsiktigt strategiskt arbete för cheferna.


Kan coaching hjälpa?

Det korta svaret är ”ja”. Det vet vi genom en mängd vetenskapliga studier och själv har jag en lång erfarenhet av hur professionell coaching kan lyfta chefer, medarbetare och organisationer inifrån på ett påtagligt sätt.


När chefer själva blir coachade, får de inte bara ett stöd i sitt eget ledarskap på många plan. De blir i sin tur själva mer coachande, vilket visat sig gynnsamt för arbetsmiljön. Coaching är ett inifrån-styrt lärande till skillnad från ett formativt utifrån-styrt lärande. Detta ökar enligt motivationsforskning autonomi, motivation och engagemang.

Chefen får syn på sig själv och hjälp att reda i sina problem, ”knutar” och svårigheter samt – inte minst – i vad hen vill göra och åstadkomma långsiktigt. När chefer skapar sig utrymme att jobba mer långsiktigt så minskar ”brandkårsutryckningar” och stress vilket bidrar till en hälsosammare arbetssituation.


Att coacha chefer i grupp är en ytterligare framgångsrik insats som gynnar erfarenhetsutbyte och organisatoriskt lärande. När en grupp chefer träffas, upptäcker de att de inte är ensamma om sin situation, de får tillfälle att samtala om och bli coachad på svårigheter och vad de vill uppnå samt lära av varandra. De skapar goda relationer som kommer organisationen till del. Arbetet i deras ledningsgrupp går bättre och cheferna blir bättre på att se till helheten. Coachen kan också träna cheferna eller/och medarbetare att själva coacha varandra för att skapa goda samtal och lärande.


Även medarbetare gynnas av coaching. Antingen av en coachande chef eller en mer fristående intern eller extern coach. Det hjälper medarbetaren att hitta egna lösningar på sina problem/möjligheter, hitta inre motivation och arbetsglädje samt att mogna som människa.


Jag vill inte hävda att coaching är svaret på allt, men det är en enkel, viktig och relativt resurssnål insats. En coach träffar sin klient kanske en timma, en gång i månaden i 6-12 månader. Det är bara 6 – 12 timmar på ett år. I snitt 1,5 – 3 minuter per arbetsdag. Ett litet steg för en medarbetare, men ett gigantiskt kliv för arbetslivet. Vad väntar du på?

Blogg av Lena Sobel Chefsutvecklare och ICF Certifierad coach

på KC Group/Kommuncoacherna


Källor:

Previa.se (https://www.previa.se/press/nyheter/kraftig-okning-av-chefers-ohalsa/)

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Annika Röckner, VD
annika@kommuncoacherna.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kommuncoacherna.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer