En systematisk målstyrd process

När ett team behöver finna samsyn, stärka samarbete, arbeta fram gemensamma 
mål och strategier, hitta sätt att stötta varandra och bäst utnyttja olikheter och 
kompetenser. När ett team behöver finna större arbetsglädje och öka samarbete och effektivitet. När ett team behöver jobba med kommunikation, teamledarskap och konstruktiv feedback.

Vad är teamcoaching? 

I teamcoaching jobbar en eller två coacher systematiskt, process- och målorienterat, samt upplevelsebaserat med att stärka gruppen kring frågor somtillit, kommunikation, återkoppling, samsyn, proaktivitet, ledarskap, mångfald, mål och strategier etc. 
Teamcoaching fokuserar på att träna hur teamet ska arbeta tillsammans för att på bästa sätt kunna lösa olika uppkommande arbetssituationer och arbetsprocesser. 
Teamet coachas som system. Det är teamet inte individerna som coachas.

Coachernas roll 

Coacherna driver utvecklingsprocessen och hjälper gruppen att målmedvetet upptäcka, utvärdera och stärka sina inneboende styrkor och utvecklingspotentialer och att öka kvaliteten i relationer och samverkan. De utmanar, stöttar, tränar och ger feedback. 
Coacherna deltar även som observatörer i ordinarie teammöten, som de sedan speglar och reflekterar kring tillsammans med teamet. Teamcoacherna är utbildade professionella coacher enligt International Coach federation och har även certifiering specifikt inom teamcoachingmetodik och verktyg för att mäta och analysera team. 

Resultat 

Processen är konkret kopplad till och mäts mot verksamhetens mål och teamets egen utveckling enligt en forskningsbaserad metod. (läs metoder och verktyg) 

Teamcoaching resulterar i: 
  • Ett samtrimmat team som har en stark gemensam värderingsgrund att stå på 

  • Engagerade, delaktiga och motiverade teammedlemmar som har hög tillit till varandra och håller varandra gemensamt ansvariga .  

  • Ett team som arbetar med en medveten strategi om hur de bäst utför sitt arbete och bäst utnyttjar olikheter och de gemensamma kompetenserna. 

  • Teammedlemmar som vet vilka ansvar och befogenheter de har. 

  • Ett team som väl kan hantera förändringar i teamets när- och omvärld. 

  • Förståelse för och träning av verktyg och metoder som kan användas för att leda, samarbeta och kommunicera med.

Vill du veta mer om vår teamcoachingmodell? Fyll i formuläret nedan.

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Annika Röckner, VD
annika@kommuncoacherna.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kommuncoacherna.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer